X
Fyneon

FyNeOn is een netwerk van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in de oncologie, die samen streven naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van deze ziekte. Het netwerk is actief in Noord-Brabant en Noord-Limburg. Alle fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij FyNeOn hebben een opleiding in de oncologie afgerond.

 

FyNeOn is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten met diverse specialismen in en met affiniteit met oncologie, werkzaam in de eerste, tweede en derde lijn. De zorg wordt conform richtlijnen (uniformiteit) op transparante en practice based wijze verleend. De zorgverlening kenmerkt zich door aandacht voor kwaliteit, respect en klantgerichtheid (zorg op maat). Daarbij kent iedere therapeut zijn eigen mogelijkheden en grenzen.
Wanneer het mogelijk is kunnen palliatieve patiënten zorg ontvangen dichtbij huis of in de thuissituatie door een fysiotherapeut aangesloten bij FyNeOn.

 

Meerwaarde

FyNeOn leden richten zich specifiek op het behandelen van problemen in functie, activiteit en participatie t.g.v. kanker en/of van de medische behandeling hiervan. Ze hebben kennis van de ziekte zelf, maar ook van de gevolgen van een operatie, radiotherapie en chemotherapie en passen daar de behandeling op aan. De fysiotherapeuten zijn in alle fasen van de ziekte in te zetten: tijdens de medische behandeling(en); ten behoeve van de revalidatie  en in de palliatieve fase. De zorgverlening kenmerkt zich door aandacht voor kwaliteit, respect, klantgerichtheid en het leveren van zorg op maat.

 

Bij welke problemen

Bij de volgende problemen kan behandeling door een fysiotherapeut geïndiceerd zijn:

 

 • ademhalingsklachten
 • lymfoedeem
 • belemmering arbeidsre-integratie
 • misselijkheid
 • asthenie
 • pijn
 • (bewegings)angst
 • poly neuropathie
 • conditieverlies
 • slaapproblemen
 • dyspneu
 • spanningsklachten
 • fibrosering
 • spierkrachtverlies
 • gewichtsverandering, cachexie
 • urogenitale klachten/bekkenbodemproblematiek
 • (gewrichts-) mobiliteitsklachten
 • vermoeidheid
 • verstoorde balans in belasting/belastbaarheid

 

Meer informatie

Meer informatie over de doelen en werkzaamheden van FyNeOn zijn terug te vinden op www.fyneon.nl . Op deze website kunnen ook o.a. de volgende producten gedownload worden: een verwijskaart, een folder voor zorgverleners en een patiënten folder.

 

Fysiotherapeuten aangesloten bij FyNeOn kunt u vinden op de website www.fyneon.nl onder het kopje 'vind een fysiotherapeut'.

Voor vragen en/of informatie over FyNeOn kunt u contact opnemen via: info@fyneon.nl

 

Email: info@fyneon.nl

Website: www.fyneon.nl

KvK: 50791869

 

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

 

Centrum voor Levensvragen

T: 06 - 22 72 71 10

Ons adres

Postbus 3274
5203 DG 's-Hertogenbosch

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OMU 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)