X
Casuïstiekbespreking

Het Netwerk organiseert in nauwe samenwerking met het consultatieteam palliatieve zorg minimaal twee keer per jaar een openbare casuïstiekbespreking. Hierbij komen actuele onderwerpen aan bod welke in de palliatieve zorg spelen.

De openbare casuïstiekbesprekingen worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en andere belangstellende werkzaam binnen de palliatieve zorg. Naar aanleiding van actualiteiten en reacties uit voorgaande casuïstiekbesprekingen zal een thema gekozen worden. 

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Hoe omgegaan wordt met de tijd die medewerkers besteden aan het bijwonen van de bijeenkomst is een afspraak die binnen de organisaties gemaakt dient te worden.

Planning openbare casuïstiekbesprekingen

2019

De data voor de casuïstiekbesprekingen in 2019 zijn bekend:

Voorjaar: 11 april 2019 

Najaar: 14 november 2019

Het thema in het voorjaar is: Kanker en de palliatieve fase. De inschrijving is geopend. Inschrijven kan via deze link

 

2018

Op donderdag 15 november 2018 vond de openbare casuistiekbespreking van het Netwerk Palliatieve Zorg regio 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard plaats. Thema van deze avond was: Spiritualiteit in de palliatieve fase

Voor een terugblik op deze avond wordt binnenkort (na 22-11-2018) de presentatie op deze website geplaatst. 

Terugblik eerdere casuïstiekbesprekingen

De casuïstiekbespeking met als thema: Communicatie in de palliatieve terminale fase

Heeft op donderdag 30 november 2017 plaatsgevonden in Wijkcentrum De Stolp, Rijnstraat 497 te 's-Hertogenbosch.

 

Inhoud:

Tijdens deze casuïstiekbespreking stond centraal:

 • reflecteren op de communicatieve vaardigheden die in de palliatieve zorg gevraagd worden van de zorgverlener,
 • levensvragen of onderwerpen die in de laatste levensfase aan de orde zijn en de manier van reageren op deze vragen zodat de cliënt zich begrepen en gesteund voelt,
 • samenwerking met collegae hulpverleners en een gesprek aangaan over wat een ethisch dilemma kan zijn in de palliatieve zorg en hoe daarnaar te handelen.

 

De avond werd ingevuld met medewerking van

 • Marria Wester, psycholoog en docent en verbonden aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard
 • Marlein Elbers, centraal coordinator VPTZ 's-Hertogenbosch e.o.

Voor een terugblik op deze avond: klik hier voor de presentatie van het Netwerk en klik hier voor de presentatie van de VPTZ. 


De casuïstiekbespeking met als thema: Pijn in de palliatieve fase

Heeft op donderdag 20 april 2017 plaatsgevonden in Wijkcentrum De Stolp, Rijnstraat 497 te 's-Hertogenbosch.

 

Inhoud:

Tijdens deze casuïstiekbespreking stond centraal:

 • Pijn in de palliatieve fase is een veel voorkomend symptoom. Bij de eerste casuïstiekbespreking die door het Netwerk is georganiseerd is dit onderwerp al behandeld. De regionale samenwerkingsafspraken en landelijke richtlijnen zijn hierin besproken.
 • In de praktijk leven nog veel vragen met betrekking tot behandeling van pijn en het analyseren van de verschillende soorten pijn. Dit blijkt o.a. uit de consultvragen en evaluaties van de casuïstiekbesprekingen. Dat is dan ook de reden dat dit onderwerp opnieuw behandeld is. Hierbij zijn de nieuwste inzichten en mogelijkheden van pijnbehandeling aan bod gekomen. Ook werd aandacht besteed aan de betekenis van pijn binnen de vier dimensies van de palliatieve zorg, lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele aspecten.
 • Het pijnteam van Bernhoven ging inhoudelijk in op wat pijn is, de verschillende soorten pijn en verschillende vormen van behandeling. Met behulp van casuïstiek werd de praktische vertaling gemaakt naar de praktijk.

 

De avond werd ingevuld met medewerking van:

 • Gertjan Wagteveld, anesthesioloog en pijnarts Jeroen bosch Ziekenhuis
 • Trudy van Wijnen, specialistisch verpleegkundige oncologie/palliatief verpleegkundige en consulent 1e lijn transmuraal PAT Den Bosch
 • Carolien Raap, medewerker deskundigheidsbevordering, Netwerk Palliatieve Zorg, avondvoorzitter

 

Terugblik op de presentatie van deze avond

Voor de handouts van deze avond klik hier

 


 

De casuïstiekbespeking met als thema: Palliatieve zorg bij mensen met dementie. Onbegrepen gedrag. 

Heeft in november 2016 plaatsgevonden in  Wijkcentrum De Stolp, Rijnstraat 497 te 's-Hertogenbosch.

 

Inhoud:

Tijdens deze casuïstiekbespreking stond centraal:

 • Uit de evaluaties van de openbare casuïstiekbesprekingen blijkt dat er veel belangstelling is voor het thema palliatieve zorg voor mensen met dementie.
 • Daarnaast heeft het afgelopen jaar het Verbeterprogramma palliatieve zorg voor mensen met dementie plaatsgevonden waaraan een aantal organisaties uit de regio hebben deelgenomen. Genoeg aanleiding om voor de tweede keer dit thema te behandelen tijdens de casuïstiekbespreking.
 • Eerder is met name ingegaan op het zorgtraject waar de patiënt en naasten mee te maken krijgen. Dit keer werd ingegaan op omgaan met onbegrepen gedrag en de aanvulling op de signaleringsbox palliatieve zorg voor verzorgenden, ontwikkeld door het IKNL. De aanvulling bestaat uit specifieke signalerings-instrumenten en handreikingen gericht op mensen met dementie. Onbegrepen gedrag is één van de symptomen die aan deze signaleringsbox is toegevoegd.
 • Tijdens deze avond werden de deelnemers aan de hand van een casus inzichten en handreikingen meegegeven in omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Daarnaast heeft het IKNL de aanvulling op de signaleringsbox voor deze specifieke doelgroep gepresenteerd.

 

Afscheid Hedi ter Braak

Hedi ter Braak, coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Oss-Uden-Veghel, heeft vanwege haar afscheid als coördinator  de avond afgesloten met een korte terugblik op de ontwikkelingen in de palliatieve zorg in de regio in de afgelopen 12 jaar.

 

De avond werd ingevuld met medewerking van:

 • Eveline van Drielen MSc., adviseur Palliatieve Zorg, IKNL
 • Henriëtte Houben, Video Interactie Begeleider BrabantZorg
 • Hedi ter Braak, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg
 • Marria Wester, avondvoorzitter

 

Terugblik op de presentatie van deze avond:

Voor de handouts van deze avond klik hier.

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

Ons adres

Postbus 3274
5203 DG 's-Hertogenbosch

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OUV 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)