XSteun en begeleiding bij levensvragen 
 

Geestelijk verzorgers

Geestelijk verzorgers zijn deskundigen op het gebied van zingeving, spiritualiteit en existentiële vragen. Zij begeleiden mensen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Sinds 1 januari 2019 wordt de begeleiding door een geestelijk verzorger in de thuissituatie vergoed via de subsidieregeling geestelijke zorg in de 1e lijn.
 

Voor wie?

  • Thuiswonende ouderen van 50 jaar en ouder
  • Mensen in de laatste levensfase en hun naasten 

Zij kunnen vanaf nu met hun levensvragen terecht bij een geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen Noordoost-Brabant.

 

Wanneer verwijzen naar een geestelijk verzorger?

Als er sprake is van:

  • een ingrijpende levensgebeurtenis: verlies, trauma, conflict, terminale fase, (naderend) overlijden; 
  • indringende levensvragen: ‘Waarom overkomt mij dit?’ ‘Waarom zou ik nog doorgaan?’ Hoe moet het verder met mijn naasten?
  • eenzaamheid, het gevoel er alleen voor te staan;
  • behoefte aan reflectie op het geleefde leven: Wat was van waarde? Hoe ga ik verder?
  • behoefte aan gesprek over persoonlijke spiritualiteit

Voor meer uitgebreidde toelichting op indicaties voor verwijziging naar geestelijk verzorger klik hier.

Voor aanvraag van geestelijk zorg kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30u en 12.30u contact opnemen met het Centrum voor Levensvragen via telefoonnummer   

                                               06 - 22 72 71 10

 

                     

                    Publieksfolder                                                               Folder voor verwijzers

 

Wilt u de folders printen? 

Afdrukversie publieksfolder

Afdrukversie folder voor verwijzers 

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

 

Centrum voor Levensvragen

T: 06 - 22 72 71 10

Ons adres

Postbus 3274
5203 DG 's-Hertogenbosch

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OUV 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)