Zorgmodule palliatieve zorg

De zorgmodule palliatieve zorg (oktober 2013) vormt een overkoepelend kader voor de beschrijving van zowel de zorginhoudelijke als de zorgorganisatorische aspecten die belangrijk zijn voor patiënten in de palliatieve fase. In deze zorgmodule wordt gesproken van een palliatieve fase wanneer naar verwachting de patiënt nog maximaal een jaar te leven heeft.

De zorgmodule

beschrijft de algemene, ziektespecifieke overstijgende aspecten van goede eigentijdse zorgverlening

in de palliatieve fase van het leven. De specifieke aspecten die verband houden met ziekten, zoals dementie, komen in deze zorgmodule niet aan de orde. Deze zijn een onderdeel van de ziektespecifieke zorgstandaarden en richtlijnen.

 

De Zorgmodule biedt een goed kader bij het opstellen van de regionale samenwerkingsafspraken.

 

Klik hier voor de zorgmodule.

Klik hier voor de patiëntenversie van de zorgmodule.