Checklist palliatieve zorg

Checklist signalering Palliatieve Zorg

Voor ondersteuning bij de vroegtijdige signalering in de palliatieve zorg, is door het Netwerk een checklist ontwikkeld. Deze checklist is een hulpmiddel om hulpverleners te ondersteunen bij het bieden van goede kwaliteit van multidisciplinaire palliatieve zorgverlening met aandacht voor communicatie. De checklist wordt in de volgende situaties gebruikt:

  • aanvang van de terminale fase
  • aanvang van de stervensfase (eventueel inzetten Zorgpad Stervensfase, indien deze in de instelling wordt gebruikt)
  • grote veranderingen in de situatie

 

De checklist vervangt het zorgplan niet.