Regionale samenwerkingsafspraak pijn in de palliatieve fase

De samenwerkingsafspraak wordt in gang gezet indien de patiënt (opnieuw) pijn aangeeft, pijnmedicatie gebruikt en/of een pijncijfer > 4 heeft. Pijn is een onaangename ervaring, die in verband wordt gebracht met bestaande of dreigende weefselbeschadiging. Pijn is zowel een sensorische gewaarwording (men is zich bewust van een prikkel die pijn veroorzaakt) als een emotionele gewaarwording (intense onaangename gevoelens, die tot bepaalde gedragingen leiden). Pijn is een persoonlijk gevoel. Pijn is wat de patiënt zegt dat het is en treedt op wanneer hij het zegt; pijn is gelokaliseerd daar waar de patiënt het zegt en is zo intens als hij het zegt (McCaffery).
De verpleegkundige/verzorgende (vanaf niveau 3IG), specialist ouderengeneeskunde, specialist of huisarts brengt de pijn in kaart en gebruikt hierbij:

 • Pijnanamnese: Ter ondersteuning kan gebruik gemaakt worden van de handleiding pijnanamnese. Ook kan gebruik gemaakt worden van de patiëntenfolder “Het meten van pijn”.
 • Pijnobservatieschaal:
  - REPOS: (Rotterdam Elderly Pain Observation Scale) bij patiënt met uitingsbeperkingen: afasie/traumatisch hersenletsel/niet aangeboren hersenafwijking.
  - PACSLAC-D (Pain Assesment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate) bij patiënt met een dementie.
De verpleegkundige/verzorgende of evt. praktijkondersteuner koppelt de uitkomsten van de pijnanamnese terug met de behandelaar.
De behandelend arts stelt een pijndiagnose en doet een behandelvoorstel. Hij/zij maakt gebruik van de CBO richtlijn Pijn bij kanker (www.oncoline.nl) en/of de VIKC Richtlijn Pijn (www.pallialine.nl) als onderlegger. Voor de continue subcutane toediening van medicatie kan de Procedure inzet subcutane pomp Oss-Uden-Veghel gebruikt worden. Ter ondersteuning/consultatie kan gebruik gemaakt worden van de volgende functie:

 • Regionaal Consultatie Team
  Dagelijks van 8.00 tot 20.00u
  tel: 0900 - 297 16 16
  Het Regionaal Consultatie Team ondersteunt professionals zoals artsen, verpleegkundigen/verzorgenden en geeft telefonisch ondersteuning bij specifieke, patiëntgebonden vragen over palliatieve zorg. Het team wordt gevormd door een groep consulenten met specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van palliatieve zorgverlening.
 • Bernhoven Regionaal Pijncentrum
  tel: 0413 - 401987
  Volg de WHO-ladder bij het titreren van analgetica op geleide van de pijn. Bij iedere stap adjuvante medicatie overwegen (bijv. bij neuropathie, angst). Zie ook de regionale pijnkaart. Wanneer het ondanks de toenemende beschikbaarheid van verschillende soorten analgetisch werkende farmaca niet mogelijk is om oncologische pijnklachten met enterale/transcutane medicatie te behandelen kan overlegd worden met de anesthesioloog (voor het toepassen van invasieve pijnbestrijding).
 • Voor technische handelingen in de palliatieve terminale zorg, zoals medicatie/voeding via infuuspomp toedienen kunnen de volgende teams ingeschakeld worden:
  • Regionaal Verpleegkundige Teams BrabantZorg
   - regio Oss 06 - 13 223 673
   - regio Uden 06 - 13 111 152
   - regio Veghel 06 - 11 038 375
  • Verpleegkundig Technisch Team Breederzorg
   0413 -259441
  • Verpleegkundig Technisch Team Pantein
   Tel: 06 - 13 179 675
 • Huisartsenpost ’s-Hertogenbosch-Oss-Veghel (HOV)
  Voor dringende medische hulp gedurende de avond-, nacht- en weekenduren is de huisartsenpost bereikbaar via tel: 0900 - 88 60. Kijk voor afspraken over palliatieve zorgverlening tijdens ANW-uren op www.huisartsenpost.nl
 • Regio Apotheek in Bernhoven Uden-Veghel
  • Iedere werkdag geopend van 18.00 tot de volgende morgen 8.30u
  • Tijdens weekend en feestdagen voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar via tel: 0413- 408780 / Fax. 0413 - 408786 assistent.regioapotheek@ezorg.nl
  De Regio Apotheek is gevestigd in Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, 5406 PT te Uden
 • Anton Jurgens Apotheek
  Anton Jurgens Apotheek is de dienstdoende apotheek in regio Maasland. De dienstapotheek is voor (spoed) recepten dagelijks bereikbaar van 17.30 tot 23.00u. In het weekend van 8.00 tot 23.00u. Van 23.00 tot 8.00u neemt de Regio Apotheek Bernhoven in Uden de dienst over.
Met enige regelmaat (nader te bepalen in overleg met patiënt en hulpverlener) dient de effectiviteit van de behandeling geëvalueerd te worden. Dit gaat middels de pijnanamnese (zie processtap 3 en verder).

In 2005 heeft in de regio Oss-Uden-Veghel het project 'verbeteren samenwerkingsafspraken pijn' gedraaid. In 2010 zijn deze samenwerkingsafspraken herzien. Hieronder vindt u de meest recente regionale samenwerkingsafspraken met de daarbij behorende onderleggers. Door op de vlaggetjes te klikken kunt u de betreffende onderlegger downloaden.

 

Klik hier voor de afdrukversie van het stroomschema.

 

 

Consultatie Palliatieve Zorg

Consultatie tijdens kantooruren:

regio DBBW: 06-23 48 53 68

regio OUV: 0413-40 22 29

 

Tijdens avond/nacht/weekenduren

en feestdagen: 0900-297 16 16

(voor vragen die niet kunnen wachten

tot de volgende werkdag)