Oss - Uden - Veghel

Oss - Uden - Veghel

Home

Algemeen

Vanaf 2004 is in de regio Oss-Uden-Veghel een Netwerk Palliatieve Zorg actief. Het Netwerk wordt sinds 1 januari 2017 bemenst door Monique van den Broek, netwerkcoördinator, Laura Verhoeven, beleidsmedewerker, Carolien Raap, medewerker deskunigheidsbevordering en Sandra van 't Westeinde, secretaresse. 

 

De activiteiten binnen het Netwerk en de coördinatieactiviteiten worden enerzijds betaald door VWS uit een landelijke subsidieregeling (de regeling Palliatieve Terminale Zorg/Netwerken palliatieve zorg) en anderzijds worden de activiteiten voortkomend uit het werkplan betaald uit subsidiegelden van derden.

Voor de uitvoering van de activiteiten werkt het Netwerk nauw samen met de zorginstellingen in de regio, met de huisartsen, met de organisaties van vrijwilligers en mantelzorg in de regio van het Netwerk.

 

 

Netwerk Palliatieve Terminale Zorg

De volgende taken, functies en werkzaamheden ten behoeve van het Netwerk worden door de medewerkers van het Netwerk uitgevoerd:

  • Het blijven werken aan de kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg.
  • De netwerkcoördinator en de beleidsmedewerkers onderhouden in principe met alle organisaties, die zich op professionele dan wel op vrijwillige basis met deze zorg bezig houden, contact.
  • Het kritisch blijven volgen van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het terrein van palliatieve zorg, en hier op inspelen. Te denken valt aan WMO, CIZ, HOV, IKNL, KNMG, Agora, Stichting Fibula, e.a.
  • Het signaleren van zaken met betrekking tot palliatieve zorg op beleidsniveau bij diverse instanties.
  • Coördinatie- en communicatiepunt zijn voor de palliatieve zorg in de regio Oss-Uden-Veghel.
  • Het verzorgen van publieksvoorlichting over palliatieve zorg in algemene zin en meer specifiek de mogelijkheden voor palliatieve zorg in de regio ’Oss-Uden-Veghel.
  • Het initiëren en ondersteunen van diverse regionale projecten op het gebied van palliatieve zorg.

 

Meer informatie

Consultatie Palliatieve Zorg

Consultatie tijdens kantooruren:

regio DBBW: 06-23 48 53 68

regio OUV: 0413-40 22 29

 

Tijdens avond/nacht/weekenduren

en feestdagen: 0900-297 16 16

(voor vragen die niet kunnen wachten

tot de volgende werkdag)