Bijzondere Doelgroepen

Binnen de regio zijn een aantal zorginstellingen die zich richten op specifieke doelgroepen.

 

Cello

Cello biedt zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking in de regio 's-Hertogenbosch-Zaltbommel.
Jong en oud kunnen bij Cello terecht voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Maar ook voor bijvoorbeeld ambulante begeleiding, behandeling, weekendopvang, thuiszorg of het volgen van een cursus.

 

De Ring 14,

5261 LM Vught

T: 088 345 10 00

W: www.cello-zorg.nl

 

 

Reinier van Arkelgroep

De Reinier van Arkel groep is een aanbieder van gespecialiseerde zorg en diensten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en daaraan gerelateerde zorgvormen.

 

Parklaan 8

5261 LR Vught

T: (073) 6585111

W: www.rvagroep.nl