Voorlichtingsfolders

In dit onderdeel van de App staan de verschillende patiëntenfolders die rechtstreeks door (huis)artsen en andere zorgverleners naar een patiënt of mantelzorger gemaild kunnen worden.

Het gaat o.a. over folders met de veel voorkomende symptomen in de palliatieve fase, maar ook folders over veel besproken onderwerpen zoals palliatieve sedatie, inzet van een scenarts, het tijdig bespreekbaar maken van het levenseinde etc..

 

TIP
Voor het rechtstreeks doormailen van een folder, klik rechts bovenin op het 'delen' icoontje. Vervolgens kan een keus gemaakt worden.