Beheer PalliArts en einde regionale App

De App PalliArts, voor zowel landelijke als regionale informatie.

IKNL verzorgt de landelijke informatie. Dit omvat onder andere de samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg zoals deze op www.pallialine.nl staan, maar ook de informatie over de regionale consultatieteams voor vragen over complexe zorgsituaties.

 

Het regionale gedeelte binnen PalliArts wordt beheerd door het Netwerk Palliatieve Zorg, zoals de regionale samenwerkingsafspraken, maar ook de beschikbare informatie over het zorgaanbod en de bij het Netwerk aangesloten organisaties.

 

N.a.v. de brede inzetbaarheid en de mogelijkheden van de App PalliArts, niet alleen landelijk maar dus óók regionaal - is in overleg met al onze netwerkpartners besloten om te stoppen met onze eigen regionale App, herkenbaar aan bovenstaand icoontje. De App is op dit moment nog wel te gebruiken, maar deze zal niet meer bijgewerkt worden.

 

Voor technische vragen of feedback over de App van PalliArts, stuur uw bericht naar: Pallialine@iknl.nl

Bij tips of vragen over de regionale inhoud, of het wijzigingen van bijvoorbeeld contactgegevens binnen PalliArts, stuur uw bericht naar: info@netwerkpalliatievezorg.info