Werkconferentie spirituele zorg

Op 12 juni jl. was er in Bunnik een bijeenkomst georganiseerd over spirituele zorg door Agora. Tijdens deze middag werden de deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van spirituele zorg in de palliatieve fase.

Zo waren er flitspresentaties vanuit de beroepsverenigingen VGVZ en V&VN PV. Dagvoorzitter Carlo Leget vertelde over de Kennissynthese onderwijs die gedaan is vanuit het Palliantie programma van ZonMw en de verdere plannen daarmee, waarbij steeds alert gekeken wordt of er bij de implementatie ook aandacht komt voor leren omgaan met levensvragen.

 

Zo is er bijvoorbeeld het 'meeloop project' (GV-er loopt mee met verpleegkundigen) binnen het Radboud Umc. Dit project liet zien dat er bij verpleegkundigen grote behoefte is aan concrete handvaten, zoals de drie Mount Vernon vragen uit de huidige richtlijn, maar dat (beleefd) tijd(gebrek) en 'in een ander denkkader bezig zijn' welwillende zorgverleners ervan weerhoudt om tot spirituele zorg over te gaan. Het moet in routines komen en niet als 'extra' ervaren worden!

 

Het tweede deel van de middag stond in het teken van de nieuwe richtlijn spirituele zorg. Het IKNL gaat nadat de richtlijn klaar is ook een vertaling maken naar MBO-opgeleiden, want dat is het opleidingsniveau van de meeste zorgverleners in de palliatieve zorg. Streven is opname van de richtlijn in PalliArts. De richtlijn gaat uit van problemen en knelpunten bij mensen, maar die liggen vaak niet aan de oppervlakte. Spirituele zorg is dan ook iets anders dan het oplossen van levensvragen. Het gaat om herkennen en erkennen dat iemand ergens mee zit, dat daar geen eenduidige oplossing voor is, maar het wel heel reële zorgen zijn die je samen kunt bespreken. Bij het signaleren en bespreken kan menig arts en verpleegkundige nog wel wat hulp gebruiken.


Wat die middag ook nog naar voren kwam is de naamgeving: Spirituele zorg en spiritualiteit. Deze roepen bij artsen een beeld op waardoor ze de richtlijn sowieso niet gaan lezen. Spirituele zorg is bij de eerste richtlijn gekozen om aansluiting bij de internationale ontwikkelingen te vergemakkelijken. Die aansluiting is goed tot stand gekomen en naar buiten toe kan 'spiritual care' gehandhaafd blijven, maar met welke 'taal' bereik je de medische wereld?


Ook de waarde van vrijwilligers goed laten zien in de richtlijn werd nogmaals benadrukt.

Het gehele traject rondom implementatie en verdere ontwikkeling van de richtlijn loopt nog en moet na de zomer leiden tot een samenhangende tekst die ter consultatie aan de achterbannen van de beroepsverenigingen voorgelegd gaat worden voor de herziening van de richtlijn spirituele zorg.

 

Tijdens de middag zijn verschillende fimpjes getoond. Klik hier voor de filmpjes met levensvragen.