Wanneer schakel je een geestelijk verzorger in?

De Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) heeft een verwijsdocument ontwikkeld 'geestelijk verzorgers in eerstelijnszorg' waarin alle noodzakelijke en ondersteunende informatie is gebundeld

In dit document is onder andere terug te vinden welke indicaties aanleiding kunnen geven tot het inschakelen van een geestelijk verzorger maar ook worden er voorbeelden van situaties geschetst. 

 

Daarnaast heeft de VGVZ een landelijk overzichtskaartje ontwikkeld waarop alle bekwame en bevoegde geestelijk verzorgers terug te vinden zijn. Echter, het kaartje is nog niet compleet. VGVZ roept alle geestelijk verzorgers uit de eerste lijn op zich bij hen te melden.

 

klik hier voor het verwijsdocument 'geestelijk verzorgers in eerstelijnszorg'.

 

Er is tevens een verwijsdocument beschikbaar speciaal voor burgers, patiënten en naasten.