Informatiekaart financiering palliatieve zorg

Informatiekaart ontwikkeld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor professionals over de verschillende financieringsvormen van palliatieve zorg in 2017

De informatiekaart geeft naast een goed overzicht van de huidige financieringsvormen in de palliatieve zorg, ook uitleg over wat er verstaan wordt onder palliatieve zorg, wanneer deze fase start en eindigt en waar deze zorg geboden kan worden.

 

klik hier om de kaart te openen.