Ervaringen uit de praktijk met het verbeterprogramma palliatieve zorg bij mensen met dementie

Vanuit het Netwerk is een verbeterprogramma ontwikkeld voor verzorgenden in de palliatieve zorg bij mensen met dementie. Onderdeel van het verbeterprogramma is een training, ook wel B-learning genoemd. Verpleegkundige Palliatieve zorg en oncologie, José van der Ven, Thuiszorg Pantein deelt haar ervaringen met deze training.

De B-Learning bestaat uit een electronische leeromgeving waarin alle lessen, voorbereidingen, literatuur en naslagwerk te vinden zijn. Daarnaast zijn er 5 bijeenkomsten van 3 uur. Doel is kennisoverdracht maar er is ook veel ruimte voor uitwisseling van eigen ervaringen; leren van elkaar. De signaleringsset voor verzorgenden is onderdeel van de training. Dit is een denk- en werkmethode voor verzorgenden om problemen te signaleren en deze methodisch in kaart te brengen. Deze methode kan gebruikt worden in klantenbespreking, in overleg met andere disciplines bv huisarts of casemanager dementie.

 

Bij Pantein is in 2016 deze training aan 3 groepen gegeven. Samen met collega, Helmi van de Meerakker en Netwerkcoördinator Monique van den Broek, hebben we aan 2 groepen deze training verzorgd. In de eerste training hebben Helmi en ik een paar onderdelen van de training verzorgd. In de tweede training namen we het grootste gedeelte voor onze rekening en in maart 2017 zijn we zelfstandig gestart. De groep bestaat uit 13 verzorgenden. De Casemanager Ketenzorg Dementie is bij 2 van de 5 bijeenkomsten aanwezig. Zij geeft uitleg over dementie en hoe hier mee om te gaan bij bepaalde problemen. 


De bijeenkomsten zijn erg inspirerend, er wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld rondom palliatieve zorg en specifiek bij klanten met dementie.


Het is de bedoeling dat alle verzorgenden die deze scholing gevolgd hebben de signaleringsset in de praktijk gaan gebruiken.
In juni en november volgt er een terugkombijeenkomst om ervaringen uit de praktijk te bespreken en om te blijven volgen hoe de signaleringsset gebruikt wordt.


Deze training is een verbetering van de kwaliteit van zorg bij klanten met dementie binnen Pantein.

 

José van der Ven
Oncologie Palliatieve zorg Verpleegkundige Pantein