Spiritualiteit in de palliatieve zorg behoeft aandacht

Beste vrienden van de palliatieve zorg, Spirituele zorg is een bijna vreemde eend in de zorg-bijt. Dat durf ik wel te zeggen op grond van de vele gesprekken met bestuurders en managers van zorgappartementen en verpleeginstellingen en tijdens trainingen van verpleegkundigen.

Ik voeg aan bovenstaande toe, dat er ook locaties en medewerk(st)ers zijn die vanuit een overtuiging het spirituele aspect wel veel aandacht geven. Meestal vanuit individuele motivatie.

Ja, er vindt onvoldoende training plaats waardoor medewerk(st)ers niet de klik zien/hebben met een zieke die 'een' teken toont  een vraag te hebben over het leven, over de dood, over de betekenis van beide vooral als het de laatste levensfase betreft waarin ze verkeren. Dat moet je voorgedaan worden, geleerd krijgen en in getraind worden; hoe praat je daarover?


Ik ben erg blij dat de coördinator van het Netwerk in de laatste vergadering met de contactpersonen mededeelde dat zij prioriteit aan de spirituele zorg wil gaan geven op korte termijn. Dat is een felicitatie en dankjewel waard.

 

 

Piet Ronnes,

Stichting van Mens tot Mens

 

Vanuit de Stichting zijn er een aantal mooie videogesprekken opgenomen waarin verschillende gespreksondersteuners van de Stichting ervaringen uit de praktijk delen. Het geeft een mooi inkijkje in de waardevolle inzet van spirituele zorg in de palliatieve fase.

 

klik hier voor de video van José

klik hier voor de video van Mieke

klik hier voor de video van Thom

klik hier voor de algemene video over de Stichting van Mens tot Mens