Knelpunten in de palliatieve zorg? Meldt ze bij het Praktijkteam!

Voor het melden van knelpunten en goede voorbeelden in de palliatieve zorg kunt u terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg VWS. Let op, de contactgegevens van het team zijn gewijzigd sinds 1 april 2017!

Op initiatief van het Ministerie van VWS is op 1 maart 2016 het Praktijkteam palliatieve zorg VWS gestart. Het is opgericht om
zorgprofessionals te ondersteunen als er knelpunten zijn in de organisatie en financiering van palliatieve zorg met als doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren.

Uit de eerste resultaten is gebleken dat het praktijkteam palliatieve zorg leidt tot landelijke verbeteringen. Incidentele problemen
worden vaak gelijk afgehandeld. Meldingen over structurele knelpunten rond de inzet van palliatieve zorg, zoals de beschikbaarheid van hulpmiddelen of geestelijke verzorging thuis, worden gebruikt om te komen tot duurzame landelijke oplossingen. 

 

Hierbij willen wij de zorgprofessionals uit de regio dan ook wijzen op de mogelijkheid knelpunten te melden. Daarmee kan een bijdrage geleverd worden aan structurele landelijke verbeteringen.

 

Zorgprofessionals
Zorgprofessionals kunnen hun knelpunten en goede voorbeelden rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:
T 030 789 78 78
E meldpunt@juisteloket.nl

 

Burgers, patiënten en naasten
Patiënten en naasten kunnen knelpunten doorgeven via:
T 1400
WhatsApp 06-5500 1400


De meldingen worden aan het praktijkteam doorgegeven.