Piet Ronnes stopt met zijn werkzaamheden voor Stichting van Mens tot Mens

Ander nieuws, deze keer niet fijn om te vertellen. Mijn werktijd om spirituele zorgverlener te zijn zit er langzamerhand op.

Al ongeveer twee jaar zijn de voorzitter van van Mens tot Mens en ik in gesprek gegaan met vele personen en organisaties, instanties om na te gaan of ergens een opvolger van mij is te traceren. Natuurlijk zoeken wij iemand die vrijwilligers werft, traint en coacht in spiritualiteit, in de gesprekshouding die daarvoor is vereist en het geheel van werkzaamheden stuurt.

Het mag duidelijk zijn dat onze eisen in deze scherp en principieel zijn.


We hebben geconcludeerd dat de eisen helaas niet werden ingewilligd.

Het bestuur van de Stichting vergadert op 19 april 2017 en zal naar alle waarschijnlijkheid het ontbindingsbesluit formuleren in deze vergadering. Die datum markeert het einde van de werkzaamheden van de Stichting.


In de vergadering van het Netwerk zal ik vanaf die datum niet meer aanwezig zijn. Uiteraard stelt het bestuur het Netwerk op de hoogte van het besluit.


Ik wens jullie kracht en wijsheid om goede zorg te blijven verlenen.
Dank je wel voor de fijne contacten en samenwerking. Moge het jullie goed gaan.


Piet Ronnes