Rol van de verpleegkundige in het transmuraal PAT

Drie gespecialiseerd verpleegkundigen oncologie en palliatieve zorg van STMR en Vivent zijn verbonden aan het transmuraal palliatief advies team (PAT) 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard. Zij zijn blij om als verpleegkundig consulenten uit de 1e lijn een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van palliatieve zorg in deze regio. Via deze nieuwsbrief lichten ze hun specifieke rol graag nader toe.

Wij als gespecialiseerd verpleegkundigen ondersteunen en begeleiden patiënten in de palliatieve fase. Verpleegkundigen maar ook huisartsen kunnen een beroep doen op onze specialistische kennis. Wij bezoeken en begeleiden palliatieve cliënten als er nog geen verpleging of verzorging nodig is. We zijn vaak de brug tussen het ziekenhuis en thuis en proberen de palliatieve zorg (zowel intra- als extramuraal) te verbeteren door: regionale samenwerkingen dichtbij de cliënt, kijkend over de grenzen van de eigen instelling en gebruik makend van elkaars kwaliteiten.

 

Naast het werk in onze eigen thuiszorgorganisatie zijn we actief in het transmuraal Palliatief Advies Team (PAT). Dat betekent dat wij gemiddeld 1 á 2 dagen per week bereikbaar zijn voor consultatievragen uit de 1e lijn. Als een huisarts of verpleegkundige belt met het transmuraal PAT krijgen ze eerst een Verpleegkundig Specialist aan de telefoon die de triage doet. De verpleegkundig specialist pakt de vraag op en werkt het consult verder uit, waarna bekeken wordt welk lid van het multidisciplinaire PAT betrokken wordt om zo een volledig mogelijk advies te geven. Indien nodig overlegt de triagist met de verpleegkundig consulent. Als het gaat om een transmuraal consult kan er een bedside consultatie gedaan worden door de verpleegkundig consulent. Het is afhankelijk van de consultvraag of er gekozen wordt voor een verpleegkundige of arts.


De adviezen die voort komen uit het consult worden multidisciplinair besproken. Hier worden alle dimensies van palliatieve zorg belicht volgens het format van palliatief redeneren. Zo is naast het somatische aspect ook de zingeving erg belangrijk. De consulenten uit de 1e lijn hebben een brede blik en kennen de sociale kaart goed. Samen met de consulenten uit het ziekenhuis kan er een compleet advies worden gegeven wat recht doet aan de totale mens en niet alleen aan een enkel symptoom van de ziekte.

 

Het Palliatief Advies Team is tijdens kantooruren te bereiken op: 06-23 48 53 68 

 

 

Willia van Alebeek (Vivent), Ilona van der Loos (Vivent), Trudy van Wijnen (STMR)