Opening Hospice BaLaDe

De groep mensen met een beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie en psychische problemen vergrijst. Voor de laatste periode van hun leven moeten zij op kwalitatief goede ondersteuning kunnen blijven rekenen. Speciaal voor deze doelgroepen kan men voortaan terecht bij de medewerkers van hospice BaLaDe.

In januari 2017 opende High Care Hospice BaLaDe in Waalwijk haar deuren. Dit hospice richt zich vooral op mensen met een verstandelijke beperking, NAH of psychische problemen.  

 

Het Hospice is opgericht in samenwerking met Prisma. Prisma deelt de visie dat mensen in hun eigen leefomgeving moeten kunnen blijven tijdens de palliatieve fase, omringt door de eigen zorgverleners. Wat dus wil zeggen dat er niet perse een opname in het Hospice nodig is om toch de juiste begeleiding te krijgen in dergelijke situaties. 

 

klik hier voor de folder.