Handreiking palliatieve zorg voor dak- en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Daarnaast verdwijnen dak-en thuislozen in de palliatieve fase vaak ook weer uit beeld zodra het ook maar iets beter met ze gaat.

Over palliatieve zorg, voor dak- en thuisloze mensen, is weinig praktische literatuur beschikbaar. Dit is de eerste handreiking met casuïstiek en adviezen voor ieder die met deze doelgroep werkt. De handreiking is gebaseerd op informatie verkregen uit interviews over zorg in de laatste levensfase met dak- en thuislozen, ook ernstig zieken kwamen hierbij aan het woord.

 

In de handreiking is te lezen waarom palliatieve zorg voor deze groep bijzonder is, en wat er nodig is om goede palliatieve zorg te bieden. Met name het serieus nemen van 'niet pluisgevoelens' worden hierin benadrukt. De handreiking is inmiddels uitgetest in verschillende instellingen die zorg bieden aan ernstig zieke dak- en thuislozen.

 

klik op de link voor de volledige handreiking.