Afronding Verbeterprogramma Palliatieve Zorg bij mensen met dementie

Al verschillende keren hebben we u geïnformeerd over het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg bij mensen met dementie. Inmiddels is het verbeterprogramma afgerond en ligt de eindrapportage ter goedkeuring voor bij ZonMw, de subsidieverstrekker.

In september 2015 is het Verbeterprogramma van start gegaan en is eind 2016 afgerond. Aan dit verbeterprogramma hebben 12 zorgorganisaties en casemanagers van de Ketenzorg Dementie deelgenomen. 16 groepen van 15 deelnemers zijn geschoold. Nagenoeg alle organisaties hebben eigen trainers opgeleid en de facilitators hebben in samenspraak met het management de signaleringsset deels of geheel geïmplementeerd, afhankelijk van de grootte van de organisatie.


De vernieuwde versie van de signaleringsset, aangevuld met specifieke informatie over palliatieve zorg bij mensen met dementie, is inmiddels gepubliceerd en eind 2016 gepresenteerd aan de deelnemers van het Verbeterprogramma. Deze vernieuwde versie is te bestellen bij het IKNL.

 

Inmiddels is het Verbeterprogramma geëvalueerd, zowel op patiëntenniveau als op het proces. Het Nivel heeft een evaluatie uitgevoerd onder nabestaanden. De belangrijkste conclusie uit deze evaluatie is dat nabestaanden over het algemeen tevreden zijn over de geboden palliatieve zorg. Deze wordt gewaardeerd met gemiddelde van 8,7. Wat laag gescoord heeft is nazorg en informatie over het naderende einde. 

 

Met de evaluatiegegevens uit de cursussen en de nieuw uitgebrachte signaleringsset is de ELO bijgesteld en staat inmiddels klaar om een vervolg te geven op het implementatietraject. De eerste organisaties zijn hier inmiddels al weer mee aan de slag.

 

Verder is het Verbeterprogramma heel goed geëvalueerd en hebben een aantal organisaties inmiddels al een vervolg gegeven op het project. Mocht je meer informatie willen over het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg bij mensen met dementie, kun je contact opnemen met het Netwerk: info@netwerkpalliatievezorg.info