Samen beslissen bij palliatieve zorg

Handige brochure en video's ontwikkeld door o.a. 'Zorg voor beter' om samen met anderen na te denken en spreken over het levenseinde.

Zorg voor beter is samen met Leerhuizen Palliatieve Zorg en Vilans het project 'samen bouwen aan vertrouwen' gestart, in opdracht ven het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam e.o. en subsidies van ZonMw en KWF.  Dit heeft geleid tot mooie instrumenten, een brochure en 4 video's. De instrumenten zijn tot stand gekomen door vele interviews en vragenlijsten beantwoord door medewerkers uit 13 verschillende PaTZ-groepen over samenwerking.

 

De brochure helpt om clienten inzicht en ondersteuning te bieden in de laatste fase van hun leven.

klik hier voor de brochure.

 

 

De video's stimuleren en ondersteunen - naast patient en mantelzorger - ook hulpverleners bij het maken van keuze's in de palliatieve fase.

Klik hier voor de 4 video's.