Nazorg

Hoe verder als een familielid is overleden? Professionals, beleidsmakers en verzekeraars vinden nazorg voor de naasten van een overleden cliënt een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg (Zorgverzekeraars Nederland, 2017).

Om te voorkomen dat achterblijvers risico lopen op psychische of fysieke gezondheidsproblemen, is het belangrijk om aandacht te besteden aan nazorg. Er zijn echter geen specifieke richtlijnen hoe deze er in de thuissituatie uit zou moeten zien.

 

Onderbouwing voorstel nazorg
In opdracht van Vivent en Avans Hogeschool is er een voorstel geschreven waarin wordt beschreven hoe nazorg geboden kan worden. Hiervoor is een literatuurstudie gedaan, een focusgroep-interview gehouden en een analyse gemaakt van bruikbare documenten binnen Vivent. Hierdoor kon de huidige en wenselijke situatie beschreven worden, waaruit het voorstel voortvloeide. De implementatie ervan wordt eerst op kleine schaal gedaan om te zien hoe het werkt in de praktijk. Vervolgens kan het met eventuele verbeteringen in het najaar 2017 Viventbreed worden ingezet.

 

Inhoud nazorg
Inhoudelijk gaat de nazorg in op hoe de naasten de geboden terminale zorg hebben ervaren. Het is niet de bedoeling een langdurige zorgrelatie met hen aan te gaan. Huisbezoeken zullen dan ook beperkt blijven tot maximaal vier bezoeken.
Het eerste huisbezoek is bedoeld om de zorg van de overleden cliënt af te sluiten en praktische zaken te regelen. Tijdens het tweede huisbezoek wordt de rouwvragenlijst (IKNL, 2010) ingevuld. Indien er signalen zijn voor gecompliceerde rouw zal in overleg met de naaste de huisarts op de hoogte worden gesteld. Zo nodig wordt de naaste doorverwezen naar een gespecialiseerde professional. Ook als er geen signalen zijn voor gecompliceerde rouw, maar er wel behoefte is aan contact met professionals of vrijwilligers kan er worden doorwezen. Het derde en vierde huisbezoek zijn bedoeld om ingezette acties te evalueren en zo nodig bij te stellen.

 

Ondersteunende documentatie
Om de implementatie te ondersteunen is er voor zorgprofessionals en vrijwilligers een handleiding geschreven met achtergrondinformatie over rouw, werkwijze van indiceren en declareren. Voor de naasten is een folder beschikbaar met daarin informatie over de zorgverlening van Vivent. Ook de sociale kaart is beschikbaar.

 

Zorgprofessionals nazorg
Corrie Baars (Vivent VTT team, oncologie verpleegkundige)
Matthijs Hoos ( Overbetuwe thuiszorg, HBO verpleegkundige i.o.)
Marjo Terlouw (Vivent palliatief verpleegkundige)
Ilona van der Loos (Vivent Gespecialiseerd verpleegkundige oncologie & palliatieve zorg)

 

 

Meer informatie
Meer informatie is op te vragen via: i.vanderloos@Vivent.nl.

 

Bibliografie
IKNL. (2010). Rouw landelijke richtlijn versie 2.0. Opgeroepen op Mei 9, 2017, van http://www.pallialine.nl/rouw
Zorgverzekeraars Nederland. (2017). Inkoop wijkverpleging 2017. Opgeroepen op mei 11, 2017, van https://www.cooperatievgz.nl/sitecollectiondocuments/zn%20%20inkoopgids%20wijkverpleging.pdf