Vertrek Hedi

Beste allen, Na 12 jaar als programmadirecteur/netwerkcoördinator van de Netwerken Palliatieve Zorg in de regio Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch – Bommelerwaard actief te zijn geweest, heb ik besloten per 1 januari 2017 deze functie neer te leggen en met veel vertrouwen over te dragen aan Monique van den Broek. Een voor velen van u vertrouwd gezicht!


In 2005 ben ik in deze functie gestart in een echte pioniersrol. De Netwerken Palliatieve Zorg waren nieuw en dienden volledig ingericht te worden. Het was, ook landelijk, zoeken naar een manier om met elkaar de palliatieve zorg in een netwerk regio in te regelen en te verbeteren. De beide Netwerken zijn inmiddels ondergebracht bij Stichting Kwaliteit & Integratie, een stichting die is gelieerd aan de huisartsenposten Zuidoost Brabant. De Netwerken Palliatieve Zorg hebben vier kerntaken, te weten coördineren, informeren, signaleren en faciliteren.
Inmiddels zijn we in de beide Netwerk regio's met veel verschillende thema's aan de slag, allen gerelateerd aan de kerntaken. Zo zijn er regionale samenwerkingsafspraken geformuleerd over pijn, sedatie, COPD en hartfalen. Het beleid palliatieve zorg gedurende de ANW uren is geformuleerd en wordt momenteel geactualiseerd. Op het gebied van deskundigheidsbevordering is de b-learning voor verzorgenden ontwikkeld, worden er voor een brede doelgroep 2x per jaar casuïstiekbesprekingen georganiseerd en zijn er met regelmaat regionale symposia palliatieve zorg. Alle aan het Netwerk deelnemende organisaties hebben een eigen beleidsplan palliatieve zorg uitgewerkt.
Voor professionals is een website en een app palliatieve zorg ingericht waarop veel informatie is terug te vinden. Ook publieksvoorlichting blijft een belangrijk aandachtspunt vanuit de Netwerken. Naast bijeenkomsten is voor het brede publiek ook de publiekswebsite voor de beide netwerken ingericht.
Een van de grote ontwikkelingen, waar we landelijk echt vooruit lopen en trots op kunnen zijn, is de inrichting van de transmurale consultatie teams palliatieve zorg in de beide regio's. Experts op het gebied van palliatieve zorg denken op regionaal niveau transmuraal met professionals mee!
Voorgaande ontwikkelingen zijn alleen tot stand gekomen door de enorme motivatie in de beide regio's om met elkaar de palliatieve zorg naar een hoger niveau te willen tillen. Door velen is geïnvesteerd om de projecten tot een succes te maken. De bemensing van projectgroepen, zowel medici als verpleegkundigen/verzorgenden, heeft in al die jaren nooit tot problemen geleid. Groot compliment aan alle betrokkenen in de beide regio's hiervoor!
Rest mij iedereen heel erg te bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen 12 jaar! Ik heb met heel veel plezier de taak als programmadirecteur / coördinator uitgevoerd. Het is tijd voor iets nieuws! Ik sluit dan ook graag af met de volgende spreuk van Loesje

.


Hedi ter Braak