Verbeterprogramma Palliatieve Zorg bij mensen met dementie

In dit artikel informeren we u over de voortgang van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg bij mensen met dementie.

In september 2015 is het Verbeterprogramma van start gegaan. Vanaf januari zijn de deelnemende organisaties gestart met de scholingen voor verzorgenden over 'palliatieve zorg aan mensen met dementie'. Hierbij hebben zij leren werken met de werk- en denkmethode signalering palliatieve zorg voor verzorgenden. Vanuit het Verbeterprogramma uit Rotterdam is een aanvulling op de signaleringsbox voor deze doelgroep ontwikkeld en voor feedback aan ons verstuurd. De deelnemers aan de scholing hebben feedback kunnen geven op deze aanvulling.

 

Inmiddels zijn nagenoeg alle scholingen afgerond en is de feedback op de aanvulling van de signaleringsbox verstuurd naar de projectleider van het Verbeterprogramma in Rotterdam. Deze feedback wordt op dit moment verwerkt en naar verwachting zal de aanvulling op de signaleringsbox dit najaar gepubliceerd worden.

 

Als afsluiting van het Verbeterprogramma wil het Netwerk tijdens een regionale bijeenkomst de aanvulling op de signaleringsbox presenteren aan de deelnemers van het Verbeterprogramma en andere geïnteresseerden. 

 

Zodra de inhoud bekend is, volgt nadere berichting.

 

Met de deelnemende organisaties vinden in de zomer evaluatiegesprekken plaats en wordt nagedacht over hoe het geleerde geborgd kan worden binnen de organisatie. Daarnaast wordt met de trainers de inhoud van de scholing geëvalueerd en waar gewenst bijgesteld.

 

In het najaar volgt nog een nameting van het Nivel over de ervaren kwaliteit van palliatieve zorg. Zodra het definitieve rapport uit is worden de conclusies van dit onderzoek gecommuniceerd.