Herziening regionale samenwerkingsafspraken

Onlangs zijn de werkgroepen regionale samenwerkingsafspraken Terminaal Hartfalen en COPD bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn de inhoudelijke afspraken geëvalueerd alsmede de implementatie.

Uit de evaluatie blijkt dat de regionale samenwerkingsafspraken, de bewustwording rondom de palliatieve fase en het op tijd bespreekbaar maken onder artsen en verpleegkundigen, vergroot. Zaken zoals reanimatie en beademing wordt veel meer besproken. Patiënten moeten hier dan over nadenken. Ook komen steeds meer mensen thuis met een afgesproken beleid over wat te doen wanneer de situatie thuis verslechtert. Daarnaast worden de samenwerkingsafspraken geïntegreerd in de werkwijze van het Transmurale Palliatief Advies Team.

Er is zeker nog meer aandacht nodig voor met name de markering van de palliatieve fase, wat het begin is van de regionale samenwerkingsafspraken. Maar de werkgroepleden zijn zeker al tevreden met de verbeteringen die tot nu toe opgetreden zijn.

Met de toename in de bewustwording zijn de eerste stappen gezet. De implementatie behoeft nog wel continue aandacht. 

 

Op dit moment worden de inhoudelijke afspraken waar nodig bijgesteld en binnenkort op de website geplaatst. Dit geldt overigens ook voor de regionale samenwerkingsafspraken Pijn en Palliatieve Sedatie.