Kamerbrief wijziging regeling palliatieve terminale zorg

In de Kamerbrief van Van Rijn worden de wijzigingen in de regeling palliatieve zorg beschreven. De regeling wordt verlengd met 5 jaar tot 1 januari 2022. De regeling voorziet in het verlenen van subsidies voor de coördinatie van de inzet van vrijwillige palliatieve terminale zorg en voor de coördinatie van de netwerken palliatieve zorg.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stelt vanaf volgend jaar 2 miljoen extra beschikbaar voor vrijwilligers die ondersteuning bieden bij palliatieve zorg. Hiermee geeft Van Rijn aan dat vanaf 2017 vrijwilligers palliatieve zorg niet alleen actief zijn bij mensen thuis of in hospices, maar in de gehele intramurale zorg, zoals bijvoorbeeld verpleeghuizen en verzorgingshuizen. In de Kamerbrief zijn hierin nog wel tegenstrijdigheden te lezen welke op landelijk niveau verduidelijkt worden.

 

De regeling blijft in hoofdlijnen gelijk aan de oude regeling. Zo blijft de bijdrage voor de coördinatie van vrijwillige inzet gehandhaafd evenals de berekeningswijze op basis van het aantal geholpen cliënten. Ook voor de Netwerken palliatieve zorg blijft de regeling op hoofdlijnen hetzelfde. Het beroep op de regeling neemt toe. De regeling wordt dan ook met jaarlijks 3% verhoogd.