Vacatures Stichting van Mens tot Mens

De stichting van Mens tot Mens bestaat inmiddels 8 jaar. De stichting heeft in die periode al veel betekend voor heel veel mensen. Middels deze nieuwsbrief wil de stichting van Mens tot Mens aandacht vragen voor de volgende vacatures:

a. Het bestuur van de stichting is op zoek naar een secretaris; deze functie wordt nu waargenomen door Piet Ronnes. De taak die wacht is: het up-to-date houden van onze website en de contacten die daarmee samenhangen. Het maken van de noodzakelijke verslagen en het bijhouden van de correspondentie met derden waaronder de gemeente. Bijwonen van de bestuursvergadering en een inbreng leveren over uitvoering van het beleid.

Een dagtaak is het niet, zeker niet omdat er niet veel wordt vergaderd (ongeveer 4x per jaar) en ook omdat het maar een kleine stichting is, actief op het gebied van de palliatief-spirituele zorg. De website www.vanmenstotmens.eu geeft daarover relevante informatie.

b. En behalve een secretaris, zoekt het bestuur ook iemand die zich richt op de werving, scholing en begeleiding van de ondersteuners. Zij voeren de gesprekken met de spirituele zorgvragers. Het betreft de huidige functie van coördinator Piet Ronnes. De gesprekken met zorgvragers over hun levensvragen, hun worsteling over de zin van hun existentie, over hun dilemma's en spanningen vragen om coaching en reflectie. Dit is een behoorlijk brede taak omdat hij of zij toch een klankbord moet kunnen zijn voor de ondersteuners. Qua achtergrond is van belang dat mogelijke kandidaten voor deze (onbetaalde) functie over de gepaste opleiding en ervaring beschikken, bijvoorbeeld als geestelijk verzorger.

 

Beste mensen, de vraag is of jullie iemand kennen voor een van beide bovengenoemde functies. Of willen jullie dit bericht aan derden doorsturen die er belangstelling voor kunnen hebben. Je aandacht hiervoor wordt zeer gewaardeerd. We geven graag meer informatie en wachten reacties af.

 

Voor inlichtingen:

Thijs Meulemans, voorzitter, meul20@wish.net tel.06-51383778 of

Piet Ronnes, coördinator, p.ronnes@ethiek.org tel.06-25165949

 

's-Hertogenbosch, maart 2016