Start praktijkteam palliatieve zorg

Het ministerie van VWS heeft het praktijkteam palliatieve zorg aangesteld. Vanaf 1 maart is het team operationeel.

2015-03-08 Brief aan koepels inzake praktijkteam pz.pdf