Netwerk palliatieve zorg

Netwerk palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de totale zorg voor mensen met een ongeneeslijke levensbedreigende ziekte en zijn naasten en richt zich op de kwaliteit van leven.

Welkom bij het Netwerk Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is de totale zorg voor mensen met een ongeneeslijke levensbedreigende ziekte en zijn naasten en richt zich op de kwaliteit van leven.

De belangrijkste doelstelling van de Netwerken Palliatieve Zorg is zorgen voor continue verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio's Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch – Bommelerwaard.

 

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (Definitie Wereldgezondheidsorganisatie WHO 2002).

 

Belangrijke uitgangpunten bij palliatieve zorg:

  • niet de genezing van de patiënt, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is het doel;
  • de dood is een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt;
  • er is aandacht voor lichamelijke én psychische klachten, van pijn of benauwdheid tot angst of woede;
  • psychologische en spirituele aspecten van de zorg zijn geïntegreerd;
  • er is emotionele ondersteuning voor de patiënt én zijn naasten;
  • er is begeleiding bij existentiële vragen, vragen over de zin van het leven, vragen als 'waarom ik?';
  • autonomie van de patiënt.

 

Deze website geeft informatie over twee Netwerken Palliatieve Zorg in Noord Oost Brabant, te weten:

Netwerk Palliatieve Zorg regio 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard en Netwerk Palliatieve Zorg regio Oss-Uden-Veghel

Vacature beleidsmedewerker Netwerk Palliatieve Zorg

Met het vertrek van de beleidsmedewerker komt er een vacature vrij voor deze functie voor de beide Netwerkregio's voor gemiddeld 10-12 uur per week. Klik hier voor meer informatie over de functie en wijze van solliciteren.

Kies hier uw regio

In de regio Noord Oost Brabant zijn twee Netwerken Palliatieve Zorg actief.

Consultatie Palliatieve Zorg

Consultatie tijdens kantooruren:

regio DBBW: 06-23 48 53 68

regio OUV: 0413-40 22 29

 

Tijdens avond/nacht/weekenduren

en feestdagen: 0900-297 16 16

(voor vragen die niet kunnen wachten

tot de volgende werkdag)

Blijf op de hoogte

<widget><id>2</id><onload>onLoadForm</onload></widget>